[1]
Morgan, C. 2023. Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e Mesme në imagjinatën sociolinguistike. Antropologji. 5, 1 (May 2023), 28–51.