[1]
Sela, J. 2023. Rites de passage në një shqyrtim analitik. Antropologji. 5, 1 (May 2023), 52–75.