[1]
Baliqi, B. 2023. Mbi kombësinë: DAVID MILLER, Prishtinë, CUNEUS (2022, ISBN 978 -9951602341). Antropologji. 5, 1 (May 2023), 152–154.