(1)
Kaçiu, E. Një Tipologji E veçantë E Socializmave: Rasti I Kibuc Baram. Antro 2021, 2, 83-116.