(1)
Leka, A. Figura Të Mitologjisë Në epikën Popullore Shqiptare Dhe Propozim për Një Rrugë Alternative Të mbërritjes Së Tyre Në Epos. Antro 2023, 2, 120-148.