(1)
Morgan, C. Metaforat hapësinore Të Modernitetit: Shqipëria E Mesme Në imagjinatën Sociolinguistike. Antro 2023, 5, 28-51.