(1)
Baliqi, B. Mbi kombësinë: DAVID MILLER, Prishtinë, CUNEUS (2022, ISBN 978 -9951602341). Antro 2023, 5, 152-154.