(1)
Minga, M. Ahengu Shkodran. Notizimi I plotë: EDMIR BALLGJATI, Tiranë: Akademia E Studimeve Albanologjike (2021, ISBN 978-9928289780). Antro 2023, 5, 155-157.