Canolli, A. (2021). “Nga gurra e traditës te gurra e kritikës”: aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit. Antropologjia, 3(1), 5–42. Retrieved from https://albanica.al/index.php/antropologji/article/view/175