Kaçiu, E. (2021). Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram. Antropologji, 2(2), 83–116. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/48