Morgan, C. (2023). Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e Mesme në imagjinatën sociolinguistike. Antropologji, 5(1), 28–51. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/759