Sela, J. (2023). Rites de passage në një shqyrtim analitik. Antropologji, 5(1), 52–75. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/760