Baliqi, B. (2023). Mbi kombësinë: DAVID MILLER, Prishtinë, CUNEUS (2022, ISBN 978 -9951602341). Antropologji, 5(1), 152–154. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/763