Morgan, Carrie. 2023. “Metaforat hapësinore Të Modernitetit: Shqipëria E Mesme Në imagjinatën Sociolinguistike”. Antropologji 5 (1):28-51. https://albanica.al/antropologji/article/view/759.