Sela, Jonida. 2023. “Rites De Passage Në Një Shqyrtim Analitik”. Antropologji 5 (1):52-75. https://albanica.al/antropologji/article/view/760.