Morgan, C. (2023) “Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e Mesme në imagjinatën sociolinguistike”, Antropologji, 5(1), pp. 28–51. Available at: https://albanica.al/antropologji/article/view/759 (Accessed: 4 December 2023).