Sela, J. (2023) “Rites de passage në një shqyrtim analitik”, Antropologji, 5(1), pp. 52–75. Available at: https://albanica.al/antropologji/article/view/760 (Accessed: 9 December 2023).