[1]
A. Canolli, “‘Nga gurra e traditës te gurra e kritikës’: aspekte të mendimit etnologjik të Mark Krasniqit”, Antro, vol. 3, no. 1, pp. 5–42, Oct. 2021.