[1]
F. Pompejano, “Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore”, Antro, vol. 3, no. 1, pp. 155–164, Oct. 2021.