[1]
E. Kaçiu, “Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram”, Antro, vol. 2, no. 2, pp. 83–116, Oct. 2021.