[1]
A. Leka, “Figura të mitologjisë në epikën popullore shqiptare dhe propozim për një rrugë alternative të mbërritjes së tyre në epos”, Antro, vol. 2, no. 1, pp. 120–148, May 2023.