[1]
E. Kaçiu, “Trajektore të skajimit të romëve gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog dhe regjimit Nazi-Fashist”, Antro, vol. 5, no. 1, pp. 6–27, May 2023.