[1]
J. Sela, “Rites de passage në një shqyrtim analitik”, Antro, vol. 5, no. 1, pp. 52–75, May 2023.