Kaçiu, E. “Një Tipologji E veçantë E Socializmave: Rasti I Kibuc Baram”. Antropologji, vol. 2, no. 2, Oct. 2021, pp. 83-116, https://albanica.al/antropologji/article/view/48.