Morgan, C. “Metaforat hapësinore Të Modernitetit: Shqipëria E Mesme Në imagjinatën Sociolinguistike”. Antropologji, vol. 5, no. 1, May 2023, pp. 28-51, https://albanica.al/antropologji/article/view/759.