Baliqi, B. “Mbi kombësinë: DAVID MILLER, Prishtinë, CUNEUS (2022, ISBN 978 -9951602341)”. Antropologji, vol. 5, no. 1, May 2023, pp. 152-4, https://albanica.al/antropologji/article/view/763.