Morgan, Carrie. “Metaforat hapësinore Të Modernitetit: Shqipëria E Mesme Në imagjinatën Sociolinguistike”. Antropologji 5, no. 1 (May 16, 2023): 28–51. Accessed December 11, 2023. https://albanica.al/antropologji/article/view/759.