1.
Kaçiu E. Një tipologji e veçantë e socializmave: rasti i kibuc Baram. Antro [Internet]. 2021 Oct. 12 [cited 2024 Feb. 29];2(2):83-116. Available from: https://albanica.al/antropologji/article/view/48