1.
Morgan C. Metaforat hapësinore të modernitetit: Shqipëria e Mesme në imagjinatën sociolinguistike. Antro [Internet]. 2023 May 16 [cited 2023 Dec. 11];5(1):28-51. Available from: https://albanica.al/antropologji/article/view/759