Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Adresa

Rruga Jordan Misja, Tirana 8303, Albania

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Kontakti Kryesor

Dr. Ardit Bido
+355 4 4541798

Kontakti i Suportit

Administrator