Risitë digjitale dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

Autorët

  • Ergi Zaloshnja Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Abstrakti

Arkivi shtetëror është shtëpia ku ruhet historia, ku ruhet kujtesa kolektive. Ai ka detyrë të ruajtjes, konservimit, organizimit, përshkrimit dhe shpërndarjes së dokumentacionit që ka. Në këtë kumtesë çështje studimore është risia digjitale dhe shfrytëzimi i dokumenteve. Më tutje, risitë digjitale të cilat kanë për qëllim mbrojtjen, ruajtjen, shfrytëzimin e dokumenteve dhe përmasimin e shërbimit. Me këtë kumtesë nuk synojmë të shkruajmë një histori të arkivave, por të shënojmë se cilat janë risitë digjitale, si funksionojnë ato dhe si shfrytëzohen dokumentet nëpërmjet tyre, pastaj si janë mirëpritur ato nga shfrytëzuesit e dokumenteve, tashmë shikuesit digjitalë. Sot përdoruesi i arkivave po ndryshon për shkak të pajisjeve teknologjike.

Telefonat e mençur dhe mjetet e tjera të komunikimit janë një mundësi e re dhe një sfidë e re. Kështu që, duke parë mundësinë dhe sfidën në mënyrë paralele, arkivi duhet të jetë i gatshëm të ofrojë dhe të marrë informacione digjitale dhe shërbime në çdo kohë, kudo dhe në çdo pajisje. Qëllimi ynë nëpërmjet shkrimit të kësaj kumtese është identifikimi i pikave kryesore pozitive dhe negative që kanë ndodhur si nga digjitalizimi, po ashtu dhe nga ana funksionale e tij, për të vazhduar me analizën e menaxhimit dhe planifikimit për një zhvillim më të madh.

Fjalët kyçe:

Arkiv, digjitalizim, dokumente

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2021-10-17

Si të citoni

Zaloshnja, E. . (2021). Risitë digjitale dhe shfrytëzimi i dokumentacionit. Arkivat Shqiptare, 56(1-2), 49–53. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/100