Sfidat e përpunimit të dokumentacionit në rrjetin arkivor kombëtar

Autorët

  • Ardit Bido Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Abstrakti

Sfida kryesore e rrjetit arkivor në cilindo vend është përmbushja e misionit bazë të tij, ruajtjes së memories kolektive kombëtare. Në këtë kuptim, sfida e përpunimit dhe dorëzimit të rregullt të dokumentacionit arkivor duhet të vlerësohet si çështja më e rëndësishme, pasi pa bazën e vetë, lëndën arkivore, arkivat nuk do të ekzistonin. Në këtë kumtesë do të pasqyroj gjendjen aktuale të dorëzimit të dokumentacionit në Arkivin Qendror Shtetëror, dorëzimin e dokumentacionit të papërpunuar, bazën ligjore dhe propozime për zgjidhjen e kësaj çështjeje.

Fjalët kyçe:

AQSH, Rrjeti Arkivor

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2022-01-17

Si të citoni

Bido, A. (2022). Sfidat e përpunimit të dokumentacionit në rrjetin arkivor kombëtar. Arkivat Shqiptare, 53(1-2), 9–13. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/254