Arkivat mjedisi natyror dhe katastrofat mjedisore

Autorët

  • MA Hamit Shala

Abstrakti

Në këtë punim trajtohet paraqitja e mundshme e katastrofave natyrore të cilat mund ta godasin arkivin, po ashtu do të trajtohet edhe plani emergjent i masave të ndërmarra në raste të goditjes nga katastrofat. Më pastaj punimi trajton qëllimin e mbrojtjes dhe marrjen e masave urgjente, rekomandimet si dhe përgatitjet e masave paraprake për shpëtimin e lëndës arkivore në rast të katastrofave, siç janë ato natyrore, dhe ato të nxitura nga njeriu, si lufta dhe terrorizimi, zjarret, vullkanet, instalimet, eksplozivët, etj.

Fjalët kyçe:

Katastrofa natyrore, lënda arkivore, mbrojtja, ruajtja.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-05-17

Si të citoni

Shala, H. (2023). Arkivat mjedisi natyror dhe katastrofat mjedisore. Arkivat Shqiptare, 55(1-2), 215–228. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/789