[1]
Alija, K. 2022. Menaxhimi i programeve për ruajtjen e historisë dhe vlerësimi i lëndës arkivore. Arkivat Shqiptare. 53, 1-2 (Jan. 2022), 198–204.