[1]
Sejdini, E. 2023. Institucionet arkivore kombëtare dhe nevoja e trajnimit të vazhdueshëm për rritjen e cilësisë të punonjësit arkivor. Arkivat Shqiptare. 57, 1-2 (May 2023), 211–222.