[1]
Shaholli, D. 2023. Roli i arkivave dhe politikave arkivore në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Arkivat Shqiptare. 58, 1-2 (May 2023), 15–22.