[1]
Sejdini, E. 2023. Trashëgimia e përbashkët arkivore përtej kufijve politikë. Arkivat Shqiptare. 58, 1-2 (May 2023), 23–30.