[1]
Musaj, E. and Ramaj, Y. 2023. Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit. Arkivat Shqiptare. 58, 1-2 (May 2023), 71–80.