(1)
Alija, K. . Menaxhimi I Programeve për Ruajtjen E Historisë Dhe vlerësimi I lëndës Arkivore. ArkShqip 2022, 53, 198-204.