(1)
Sejdini, E. Institucionet Arkivore kombëtare Dhe Nevoja E Trajnimit Të vazhdueshëm për Rritjen E cilësisë Të punonjësit Arkivor. ArkShqip 2023, 57, 211-222.