(1)
Shaholli, D. Roli I Arkivave Dhe Politikave Arkivore Në Promovimin Dhe Mbrojtjen E Të Drejtave Të Njeriut. ArkShqip 2023, 58, 15-22.