(1)
Sejdini, E. Trashëgimia E përbashkët Arkivore përtej Kufijve Politikë. ArkShqip 2023, 58, 23-30.