(1)
Musaj, E.; Ramaj, Y. Përshkrimi Arkivor, përkufizime, Objektiva Dhe Impakti I Teknologjisë Së Informacionit. ArkShqip 2023, 58, 71-80.