Sejdini, E. (2023). Institucionet arkivore kombëtare dhe nevoja e trajnimit të vazhdueshëm për rritjen e cilësisë të punonjësit arkivor. Arkivat Shqiptare, 57(1-2), 211–222. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/816