Shaholli, D. (2023). Roli i arkivave dhe politikave arkivore në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Arkivat Shqiptare, 58(1-2), 15–22. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/821