Sejdini, E. (2023). Trashëgimia e përbashkët arkivore përtej kufijve politikë. Arkivat Shqiptare, 58(1-2), 23–30. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/822