Musaj, E., & Ramaj, Y. (2023). Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit. Arkivat Shqiptare, 58(1-2), 71–80. Retrieved from https://albanica.al/arkivat/article/view/827