Sejdini, E. (2023) “Institucionet arkivore kombëtare dhe nevoja e trajnimit të vazhdueshëm për rritjen e cilësisë të punonjësit arkivor”, Arkivat Shqiptare, 57(1-2), pp. 211–222. Available at: https://albanica.al/arkivat/article/view/816 (Accessed: 29 February 2024).