Shaholli, D. (2023) “Roli i arkivave dhe politikave arkivore në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut”, Arkivat Shqiptare, 58(1-2), pp. 15–22. Available at: https://albanica.al/arkivat/article/view/821 (Accessed: 1 December 2023).