Sejdini, E. (2023) “Trashëgimia e përbashkët arkivore përtej kufijve politikë”, Arkivat Shqiptare, 58(1-2), pp. 23–30. Available at: https://albanica.al/arkivat/article/view/822 (Accessed: 10 December 2023).